تبلیغات
سپتیـامـا - دوست داشتن
سپتیـامـا
آینده را سـاختن به ز با آینده ساختن

فرق است بین دوست داشتن و داشتن دوست.

دوست داشتن امری لحظه ای است

ولی داشتن دوست استمرار لحظه های دوست داشتن است.

 

فرستنده متن به اینجانب، این بیان شیوا و زیبا را منسوب به دکتر علی شریعتی دانسته است.
نوشته شده در تاریخ چهارشنبه چهاردهم مردادماه سال 1388 توسط سپتیاما