تبلیغات
سپتیـامـا - بانک محبوب من
سپتیـامـا
آینده را سـاختن به ز با آینده ساختن
دوست دارم در بانکی کار کنم که‌...

احسان باقری
می‌گویند وقتی انسان از دوست داشتن‌هایش حرف می‌زند به تعبیری نظر به آرزوهایش دارد‌. کاش فرصتی بود تا آرزوهایمان را می‌شناختیم‌، بدان می‌پرداختیم و دنیایی بهتر برای زندگی می‌ساختیم‌. این مجال کوتاه فرصتی مغتنم است برای شناخت و تبیین این آرزوها و تلاشی برای تحقق آن‌.

• دوست دارم در بانکی کار کنم که بدانم کجا می‌رود‌. چرا می‌رود و چگونه می‌رود‌.
• دوست دارم در بانکی کار کنم که تنها جذب منابع هدف آن نباشد بلکه حل مشکلات مردم را هدف قرار داده باشد‌.
• دوست دارم در بانکی کار کنم که روی هیچ‌کدام از دستگاه‌های خودپردازش این نوشته نقش نبندد که «با عرض پوزش ارایه سرویس مقدور نمی‌باشد» و هیچگاه تراکنش نامعتبر روی رسیدهای آن به چشم نخورد‌.
• دوست دارم در بانکی کار کنم که در آن‌، منزلت انسان بالاترین موجودی باشد ‌.
• دوست دارم در بانکی کار کنم که مشتری تنها با دفترچه و کارت ملی‌اش شناخته نشود‌. معیار شناخت او لبخند و نگاهش باشد‌.
• دوست دارم در بانکی کار کنم که مهری به نام «برگشت شد» را در آن نتوان یافت‌. ترکیب «مطالبات معوق» را کسی نشنیده باشد و «دیرکرد» جای خود را به عملکرد داده باشد‌.
• دوست دارم در بانکی کار کنم که در شعبه‌هایش به جای آژیر، موسیقی و به جای میله و حفاظ‌، گلدان باشد‌.
• دوست دارم در بانکی کار کنم که سود را تنها با سپرده‌گذار و سهامدار و دولت تقسیم نکند، بلکه در سود فعالیتش برای همه سهمی باشد‌. سهمی که همه را از آن بهره‌ای باشد‌. از یتیمان و بیماران گرفته تا درماندگان و از کارافتادگان‌.
• دوست دارم در بانکی کار کنم که تبلیغ و وعده‌هایش معیار صداقت و درستی باشد؛ به آنچه می‌گوید عمل کند و به آنچه عمل می‌کند اعتقاد داشته باشد‌.
• دوست دارم در بانکی کار کنم که اعتماد محور همه مناسبات باشد‌.
• دوست دارم در بانکی کار کنم که کارکنانش همفکر و همدل و همراهند و مدیرانش نیروی انسانی را به واقع سرمایه می‌دانند نه هزینه‌.
• دوست دارم در بانکی کار کنم که تمام حقوق در آن به خوبی ادا شود؛ حق دانستن و آگاهی‌، حق خلق ارزش‌، حق پایبندی به تعهد و حق انتخاب و‌...
• دوست دارم در بانکی کار کنم که انگیزه و امید در صدا و نگاه همه دیده می‌شود‌.
• دوست دارم در بانکی کار کنم که راستی و درستی را در آن حدی نیست‌.
• دوست دارم در بانکی کار کنم که همه یکدیگر را دوست دارند‌، یکدیگر را می‌پذیرند و به هم احترام می‌گذارند‌.
• دوست دارم در بانکی کار کنم که در آن بازرس و حسابرس ما درونی باشد نه واحدی عریض و طویل در ستاد مرکزی‌.
• دوست دارم در بانکی کار کنم که امانت‌داری در آنچنان باشد که صندوق امانات اصلی سینه‌های ما برای حفظ رازها و عیب‌های دیگران باشد‌.
• دوست دارم در بانکی کار کنم که روابط عمومی‌اش همیشه در حال تنظیم خبرهای پیشرفت و خدمت‌رسانی و آبادانی باشد‌.
• دوست دارم در بانکی کار کنم که خوش حسابی و خوش رفتاری و خوش قولی‌اش ضرب المثل باشد.
• دوست دارم در بانکی کار کنم که دایره حقوقی اش دفتر اسنادی باشد که دارایی‌های بیشتر برای زندگی بهتر مشتریانش در آن ثبت شود‌.
• دوست دارم در بانکی کار کنم که وقتی با آن تماس می‌گیرند‌، همیشه صدایی گرم و آرام آماده حل قطعی مشکلات باشد‌.
• دوست دارم در بانکی کار کنم که در آن حساب سازی و حسابداری هیچگاه جایشان عوض نشود‌.
• دوست دارم در بانکی کار کنم که آموزش در آن تنها ریالی و ارزی و اعتباری نیست‌، بلکه آموزش «انسان بهتر بودن» را نیز کسانی در آن می‌آموزند‌.
• دوست دارم در بانکی کار کنم که رضایت را ترازنامه ای باشد و دو سوی آن یعنی رضایت مشتری و کارمند همیشه در تراز بماند‌.
• دوست دارم در بانکی کار کنم که عدالت در آن برقرار باشد‌. هرچیز در جای خود و به اندازه و بجا باشد‌.
• دوست دارم در بانکی کار کنم که نام ونشانش در ذهن همه برترین جایگاه‌ها را کسب کرده باشد‌.
• دوست دارم در بانکی کار کنم که رقابت سالم را با رقبایش در پیش گرفته باشد و تخریب دیگری را نردبان صعود
نمی‌پندارد‌.
• دوست دارم در بانکی کار کنم که فرصتی در آن باشد تا هرچه می‌توانیم بشویم‌، بشویم‌.
• دوست دارم در بانکی کار کنم که بتواند میان خانواده بزرگ بانکی‌ام و خانواده کوچکم توازنی پایدار و ارتباطی همیشگی برقرار کند‌.
• دوست دارم در بانکی کار کنم که مدیرانش، هم کار و هم کارکنان را خوب مدیریت می‌کنند‌.
• دوست دارم در بانکی کار کنم که در آن سهم هر کس در موفقیت‌، مشخص و ارزشمند باشد.
• دوست دارم در بانکی کار کنم که آنقدر به کارکنانش می‌پردازد که زندگی شرافتمندانه ای داشته باشد‌.
• دوست دارم در بانکی کار کنم که منابع را درست جذب و در جایی درست‌تر و اثربخش تر مصرف می‌کند‌.
• دوست دارم در بانکی کار کنم که بهترین جای دنیا برای زندگی باشد‌.
دنبالک ها: مرجع مطلب در روزنامه دنیای اقتصاد،
نوشته شده در تاریخ پنجشنبه هشتم مردادماه سال 1388 توسط سپتیاما