سپتیـامـا
آینده را سـاختن به ز با آینده ساختن
     شهرام نامی اصیل و ایرانی برای پسران است. ریشه این نام به زبان پهلوی باز می گردد و این نام در زبان فارسی امروزی از دو بخش  شه (Shah) و رام (Ram) تشکیل شده که اولی به معنای شاه و دومی نام فرشته ای در دین زرتشت است و روی هم رفته به معنای شه رام یا شاه رام یا رام بزرگ می باشد. رام که فرشته ای است موکول بر سعادت و روزی مردم به جهت روزی رسانی و سعادتمند نمودن مردم، بین ایرانیان باستان از ارزش بسیار بالایی برخوردار بوده و به همین جهت نام این فرشته به تنهایی یا با پیشوند شه یا شاه بر فرزندان پسر ایرانیان و کشورهایی که زمانی در قلمرو ایران بودند، مانند هند، پاکستان، تاجیکستان و ... بسیار نهاده شده است. بنابراین می توان «شهرام» را معادل فارسی میکائیل دانست زیرا ادیان اسلام، یهود و مسیحیت، میکائیل را فرشته روزی رسان می دانند.
رام و شهرام در مناطقی که کمتر از حمله اعراب تاثیر پذیرفتند، مانند هند، طبرستان، کردستان و ... بیشتر استفاده می شود.

مرجع: ویکی پدیابرچسب ها: شهرام، شه رام،
نوشته شده در تاریخ شنبه سوم مهرماه سال 1389 توسط سپتیاما