سپتیـامـا
آینده را سـاختن به ز با آینده ساختن
موضوعی که در مورد قشقایی گفتم، در مورد اتومبیل ژاپنی و ارزشمند مزدا هم صادق است. نام مزدا برگرفته از نام اهورا مزدا است. به عبارت زیر که در سایت کارخانه اتومبیل سازی مزدا منعکس شده است، توجه کنید:

The Origin and Meaning of “Mazda”
The company’s name, “Mazda,” derives from Ahura Mazda, a god of the earliest civilizations in
western Asia. We have interpreted Ahura Mazda, the god of wisdom, intelligence and harmony, as
a symbol of the origin of both Eastern and Western civilizations, and also as a symbol of
automotive culture. It incorporates a desire to achieve world peace and the development of the
automobile manufacturing industry. It also derives from the name of our founder, Jujiro Matsuda.

جهت کسب اطلاعات بیشتر به لینک زیر مراجعه نمایید:
www.mazda.com/csr/download/pdf/2006/e2006_p01.pdfنوشته شده در تاریخ جمعه دوازدهم شهریورماه سال 1389 توسط سپتیاما