تبلیغات
سپتیـامـا - وقتی نمادها اشتباه باشند
سپتیـامـا
آینده را سـاختن به ز با آینده ساختن

آقای شهردار عزیز تهران !

به نظرم آنچه در اتوبان نیایش در نمایی بزرگ به تصویر کشیده شده است، قله فوجی باشد و نه نماد پایداری و استواری و پاکی ایران؛ دماوند.
نوشته شده در تاریخ یکشنبه پانزدهم شهریورماه سال 1388 توسط سپتیاما