تبلیغات
سپتیـامـا - در حاشیه آتش سوزی جنگل های استرالیا
سپتیـامـا
آینده را سـاختن به ز با آینده ساختن

در حاشیه آتش سوزی یک جنگل
نوشته شده در تاریخ سه شنبه سوم شهریورماه سال 1388 توسط سپتیاما