تبلیغات
سپتیـامـا - تصوری از سن زمین
سپتیـامـا
آینده را سـاختن به ز با آینده ساختن

فقط تصور كنید كه بتوانیم سن زمین را كه غیر قابل تصور است، فشرده كنیم و هر صد میلیون سال آن را یك سال در نظر بگیریم! در اینصورت كره زمین مان فرد 46 ساله خواهد بود.
هیچ اطلاعی در مورد هفت سال اول این فرد وجود ندارد و درباره سالهای میانی زندگی او نیز اطلاعات كم و بیش پراكنده ای داریم. اما این را می‌دانیم كه در سن 42 سالگی، گیاهان و جنگلها پدیدار شده و شروع به رشد و نمو کردند . اثری از دایناسورها و خزندگان عظیم الجثه تا همین یكسال پیش نبود.
یعنی زمین آنها را در سن 45 سالگی به چشم خود دید و تقریبا 8 ماه پیش پستانداران را به دنیا آورد. در اوایل هفته پیش میمونهای آدم نما به آدمهای میمون نما تبدیل شدند و آخر هفته گذشته دوران یخ سراسر زمین را فرا گرفت.
انسان جدید فقط حدود 4 ساعت روی زمین بوده و طی همین یك ساعت گذشته كشاورزی را كشف كرده است. بیش از یك دقیقه از عمر انقلاب صنعتی نمی‌گذرد و حال ببینید انسان در این یك دقیقه چه بلائی بر سر این بیچاره‌ی 46 ساله آورده است.
او طی 40 دقیقه بیولوژیكی، از این بهشت یك آشغالدانی كامل ساخته است . او خودش را به نسبتهای سرسام آوری زیاد كرده، و نسل 500 خانواده از جانداران را منقرض كرده است.
سوختهای این سیاره را مال خود كرده و همه را به یغما برده است.
و الان مثل كودكی معصوم و بی تقصیر ایستاده و به این حمله‌ی برق آسا نگاه می‌كند ...!
نوشته شده در تاریخ یکشنبه یکم شهریورماه سال 1388 توسط سپتیاما