سپتیـامـا
آینده را سـاختن به ز با آینده ساختن

لیست شرکت های اصلی و مادر؛ عضو گروه مالی پاسارگاد

 

شرکت سرمایه گذاری پارس آریان

شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آریان - فناپ

شرکت بیمه پاسارگاد

شرکت خدمات پرداخت الکترونیک پاسارگاد

شرکت مالی و سرمایه گذاری بانک پاسارگاد

شرکت سرمایه گذاری بانک پاسارگاد

شرکت کارگزاری بانک پاسارگاد

شرکت لیزینگ پاسارگاد

شرکت لیزینگ ماشین آلات و تجهیزات بانک پاسارگاد

شرکت مدبران ساخت آریان

شرکت مشاوره رتبه بندی اعتباری ایران

شركت توسعه انبوه سازی پاسارگاد

شركت سامان ساخت آریان

شركت خدمات پشتیبان پاسارگاد آریان

شركت تأمین آتیه كاركنان گروه مالی پاسارگاد

شركت گسترش انرژی پاسارگاد

شركت توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه

شركت توسعه تجارت اندیشه نگر پاسارگاد

شركت تدبیرگران پاسارگاد

شركت مدیریت بازرگانی آینده نگر پاسارگاد

شركت ساختمان شهرسازی هشتم